Как да се регистрирам в ФМС России

Регистрацията е задължителна за повече от 7 дневно пребиваване и се прави до 7 работни дни от пристигането. Хотелите я правят сами, но не всички го правят автоматично, в някои е възможно да изискват допълнителна такса.

Когато отивате на гости (с туристическа виза също, стига реално да отсядате там), приемащия ви регистрира в отделение на ФМС (от 5 април 2016 е преструктурирана в
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ МВД РОССИИ) или за по-голямо удобство в многофункционалните центрове,които откриха във всеки град –МФЦ, чиито контакти можете да намерите в интернет, няма един списък, за всяка област е отделно – за Москва, за Санкт-Петербург.

В случай, че не сте се регистрирали и ви спре полицай, или при напускане на страната, граничар, вие трябва да го убедите, по възможност с доказателства, че не сте отсядали на едно място за повече от 7 дни (в такъв случай регистрацията не е задължителна), поради което визата ви не е регистрирана.